• عدم استفاده صحیح کاربر از صندلی ( ضربه خوردن فریم ها ، نشستن روی دسته صندلی که منجر به شکشتن کلاف صندلی می شود. )
  • آسیب دیدگی های روکش ناشی از علامت گذاری ، سوختگی ، پارگی ، چین خوردگی طبیعی در چرم و یا در زمان حمل نقل توسط مشتری
  •  قرار گرفتن در معرض آفتابی شدید . یا چروک شدن ، تغیییر رنگ توسط البسه کاربر و یا شستشو با مواد شیمیایی
  •  تعمیر یا دستکاری محصول توسط افراد متفرقه و خارج از نظارت واحد خدمات پس از فروش شرکت تیراژه 
  •  استفاده از صندلی در سطوح غیر هموار ، ناصاف یا محیط های باز و در معرض باد و باران یا رطوبت شدید 
  •  بروز حوادث غیر مترقبه از قبیل سیل ، زلزله و......
  •  شرکت تیراژه رفع مشکلات و نواقص صندلی شما را در صورت استفاده صحیح به مدت 3 سال از تاریخ خرید تضمین می نماید .
  •   شروع گارنتی از زمان صدور فاکتور محاسبه خواهد شد   

Layout Type

Presets Color

Background Image